EOAT Competence

Natural Born Customer Oriented

ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะทางเทคนิค และการใช้เครื่องมือนวัตกรรมใหม่คือคุณลักษณะสำคัญของ Gimatic ในภาคธุรกิจ EOAT ทีมวิศวกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของเราได้ออกแบบและผลิตโซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้าด้วยอุปกรณ์ EOAT ประเภทใดก็ตามซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการสนับสนุนช่วยเหลือของบริษัทสาขาของเราในอิตาลีและในทั่วโลกอีกด้วย

Headlines:

  • เราผลิตและประกอบอุปกรณ์บนพื้นฐานโปรแกรมออกแบบCADเสมอ
  • เราผลิตอุปกรณ์หยิบจับชิ้นงานและอุปกรณ์เสริม, พร้อมระบบเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่างหุ่นยนต์รวมถึงระบบเชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบเซ็นเซอร์
  • การติดตั้งและวางระบบลมตามที่ลูกค้าต้องการ
  • เรามีการออกแบบตามพื้นฐานของโปรไฟล์หรือแผ่นยึด
  • บริการติดตั้งและดูแลบนเครือข่ายของGimaticทั่วโลก
  • เอกสารข้อมูลอุปกรณ์, ไฟล์CAD, ระบบลม,แบบไฟฟ้าและ ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • พนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำไม่เพียงแค่ขายอุปกรณ์อย่างเดียว

Photo Gallery

ด้วยเครือข่าย Gimatic ที่มีอยู่ทั่วโลก สามารถจัดการงานโครงการอุปกรณ์แขนหยิบจับชิ้นงาน (End Of Arm Tooling (EOAT)) ที่มีความเฉพาะทางและหลากหลาย โดยใช้หลักวิศวกรรม กระบวนการผลิต และการติดตั้งที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gimatic มีการรับประกันว่าสามารถบริหารจัดการงานโครงการจะเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อผลิต EOAT ในประเทศเดียวกับผู้ผลิตแม่พิมพ์ และผู้ผลิตแม่พิมพ์อนุญาตให้ทดสอบ EOAT ก่อนที่จะส่งมอบและติดตั้งให้ลูกค้า.

ความสำคัญของ EOAT คือ คุณภาพและประสิทธิภาพ

EOAT เป็นเครื่องมือในการผลิตที่มีความหลากหลาย โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาให้มีความสำคัญเป็นอันดับสองในการสั่งซื้อ การผลิตที่มีคุณภาพดี ประสิทธิภาพสูง และการบริการของเรา ทำให้เป็นจุดเด่นในกระบวนการผลิต

จุดเด่นของเรา

1) WORLDWIDE LOCAL SERVICE (การให้บริการครอบคลุมทั่วโลก)

มีการให้บริการครอบคลุมทั่วโลก กว่า  20 สาขา และมีตัวแทนจำหน่าย 30 แหล่ง ที่ให้บริการ ออกแบบ ประกอบ ทดสอบกับแม่พิมพ์ และติดตั้ง  ครอบคลุมทุกพื้นที่ แม้ในกรณีที่ผู้ผลิตแม่พิมพ์และบริษัทที่อยู่คนละพื้นที่ ทางบริษัทจะมีการสื่อสารกันเพื่อให้คุณภาพของ EOAT เป็นไปอย่างดีที่สุด

2) INTERNATIONALIZATION (ความเป็นมาตรฐานสากล)

บริการหลังการขายของเราใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อดูแลลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา มีการจัดส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ที่รวดเร็ว  และยิ่งไปกว่านั้นแคตตาล็อกเรามีครอบคลุมกว่า 18 ภาษา

3) TRACEABILITY AND DATA MANAGEMENT (การควบคุมติดตามและการจัดการข้อมูล)

ทางเรามีการใช้เทคโนโลยี RFID และ Mold monitoring เพื่อตรวจเช็คสถานะการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจจะทำให้การผลิตเกิดความล่าช้าหรือจำเป็นต้องหยุดการผลิต และเพื่อเพิ่มความเร็วของหุ่นยนต์ในขั้นตอนการผลิต