ประวัติความเป็นมาของบริษัทของเรา

Gimatic ได้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นเวลากว่าสามสิบปีและผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมจัดหาผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่มีการนำไปใช้ทั่วโลกในอุตสาหกรรมจำนวนมากเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น การผลิตของ Gimatic จึงครอบคลุมขอบเขตที่มากกว่าการจัดการธุรกิจเพียงอย่างเดียวเพื่อรวมเอาการผลิตเซ็นเซอร์และชิ้นส่วนสำหรับภาคอุตสาหกรรมพลาสติกด้วย Gimatic แสวงหาความท้าทายใหม่ ๆ เสมอ ปัจจุบันเราได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์ขับเร้าไฟฟ้าอย่างประสบผลสำเร็จด้วยแบรนด์สินค้า Mechatronics ของบริษัท