ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเรา

<h2 ” style=”color:#da3636; ” id=”milestone-1985″>1985

บริษัท Gimatic Srl ได้ก่อตั้งขึ้น:

สามสหายได้ตัดสินใจที่จะผสานรวมภูมิหลังและทักษะที่แตกต่างกันของพวกเขาเพื่อก่อตั้งกิจการธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งแห่งใหม่ขึ้น กิจการธุรกิจที่แม้ในยุคโลกาภิวัตน์ยังเห็นคุณค่าของธุรกิจ “ครอบครัว” ที่มีการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 • 1986

  สิทธิบัตรฉบับแรก

  กริปเปอร์นิวเมติก (PB) ตัวแรกได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นและ Gimatic ได้จดสิทธิบัตรฉบับแรกของตน ผลิตภัณฑ์จำนวนมากได้มีการผลิตขึ้นตามมาที่รวมถึงกริปเปอร์คู่ขนานชนิดสามแขน กริปเปอร์ปากจับแบบองศาชนิดสองแขน อุปกรณ์ขับเร้าเชิงเส้นและแบบหมุน ตัวนำร่องไฟฟ้าแบบเชิงเส้น มอเตอร์เชิงเส้น ฯลฯ

 • 1987

  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  Gimatic ซึ่งได้กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานได้ตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดของบริษัท ดังนั้น จึงได้พัฒนาเซ็นเซอร์ที่มีคุณสมบัติด้านแมกนีโตรีซิสทีฟ เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ และเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน

  1987

 • 1996

  การแปลงสภาพจากบริษัทจำกัดไปสู่บริษัทร่วมทุน

  เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวและโครงสร้างของบริษัทซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบทางกฎหมยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

 • 1997

  ถ่ายโอนไปสู่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่

  พนักงานของ Gimatic มีจำนวนมากขึ้นและบริษัทได้ย้ายไปยังสถานประกอบการที่มีพื้นที่ 2000 ตารางเมตร

  1997

 • 2001

  แคตตาล็อกสินค้า Plastics ฉบับแรกได้รับการจัดทำขึ้น

  Gimatic วางแผนที่จะก้าวไปสู่อนาคต ดังนั้นบริษัทจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่ตลาดสินค้าพลาสติกโดยร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตและผู้ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติก  Gimatic เริ่มต้นความเชี่ยวชาญในการผลิตถ้วยยางดูดแบบสูญญากาศ (ที่มีรูปแบบเรียบแบนหรือแบบสูบลม (bellow)), คีมระบบนิวเมติก กริปเปอร์แบบต่อขยาย และ ไมโครกริปเปอร์, อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์ชนิดต่าง ๆ (EOATs) ฯลฯ

 • 2003

  บริษัทสาขาแห่งแรกของบริษัทได้เปิดให้บริการ

  Gimatic ซึ่งได้กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานได้ตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดของบริษัท ดังนั้น จึงได้พัฒนาเซ็นเซอร์ที่มีคุณสมบัติด้านแมกนีโตรีซิสทีฟ เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ และเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน

  2003

 • 2008

  ย้ายไปยังสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน

 • 2012

  การกำเนิดของแบรนด์ Mechatronics


  การวางแผนเพื่อมุ่งสู่อนาคตของ Gimatic นำไปสู่ความสนใจอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปกรณ์ขับเร้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์แรกจากสายการผลิตภายใต้แบรนด์ Mechatronics ได้เปิดตัวเข้าสู่ตลาดในปี 2012 : คือกริปเปอร์ขนานแบบไฟฟ้าสองและสามแขน และอุปกรณ์ขับเร้าแบบไฟฟ้า ในปี 2013 ได้เพิ่มรายการสินค้าอื่น ๆ เข้าสู่ตลาด เช่น กริปเปอร์ไฟฟ้าแบบเชิงมุม กริปเปอร์ปากจับแบบองศา กริปเปอร์ขนานแบบไฟฟ้าชนิดระยะชักยาว และตัวนำร่องไฟฟ้าแบบเชิงเส้น

  2012

 • 2013

  การสืบทอดธุรกิจของ Gimatic

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2013 บริษัท Gimatic ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในตลาดหุ่นยนต์อัตโนมัตินานกว่ายี่สิบห้าปีที่มีอัตราการเติบโตเกินระดับค่าเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมได้ประกาศว่าบริษัทได้ขายกิจการให้กับบริษัท Xenon Private Equity ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขยายธุรกิจ ดังนั้น Gimatic จึงได้จัดตั้งบริษัทในเครือในต่างประเทศและควบรวมการมีตัวตนของบริษัทในภาคอุตสหากรรมด้านเมคคาทรอนิกส์ซึ่ง Gimatic มีผลิตภัณฑ์สินค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุดในโลก

 • 2016

  การกำเนิดของ AGIC


  ในเดือนมิถุนายน 2016 หุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท Gimantic Srl ได้ถูกซื้อกิจการโดย AGIC Capital ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนเอกชน การซื้อกิจการเพียงแค่ทางการเงินซึ่งนำมาซึ่งแรงผลักดันใหม่ต่อบริษัท การมีตัวตนของทรัพยากรใหม่ ๆ ได้ทำให้มีการรับรู้แบรนด์ของ Gimantic ในทั่วโลกและในพื้นที่แห่งเดิมที่รวมถึงประเทศอิตาลีให้มีมากขึ้น

  2016

 • 2017

  ศูนย์กลางความสามารถ

  การเปิดบริษัทในเครือแห่งใหม่: Gimatic Automation Engineering ในเมืองฉางซูในจีนและ Gimatic Balkan ในเมืองเบลเกรด การสร้างสรรค์ให้บริษัทในเครือแห่งใหม่เหล่านี้เป็นศูนย์กลางความสามารถมุ่งหมายเพื่อให้ประสบการณ์ใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อเอื้อต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี และเพื่อการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง

 • 2018

  MTM Montini


  Gimatic ซื้อกิจการบริษัท MTM Montini ซึ่งเป็นบริษัทอิตาเลี่ยนที่เป็นบริษัทคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่ยาวนาน การดำเนินการนี้ทำให้สามารถตัดลดระยะเวลาการผลิตให้สั้นลงได้และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ Gimatic ยังยื่นขอจดสิทธิบัตรฉบับใหม่หลายฉบับในภาคอุตสาหกรรม Mechatronics อีกด้วย

  2018

 • 2018

  Barnes group

  Barnes Group ซึ่งเป็นคู่ค้าด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ซื้อกิจการของ Gimatic จาก Giuseppe Bellandi ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและจากกองทุน Agic Capital และ Xenon Capital Partners Barnes Group Inc เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมขั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่แตกต่าง และโซลูชั่นนวัตกรรมที่ให้บริการทั่วโลก ผลิตภัณฑ์และบริการแบบเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัทได้นำไปใช้ในการใช้งานที่หลากหลายที่รวมถึงอุตสาหกรรมอวกาศ การขนส่ง การผลิต การดูแลสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์

 • 2019

  MTM Montini ขยายธุรกิจ

  เนื่องจากขีดความสามารถการผลิตที่เพิ่มขึ้นของบริษัท จึงทำให้บริษัท MTM Montini ขยายธุรกิจโดยการเพิ่มพื้นที่ 3000 ตารางเมตรซึ่งทำให้มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8000 ตารางเมตร

  2019

 • 2021

  Gimatic: Vacuum Solutions

  Gimatic expands product range with launch of vacuum product offering. New offering enables customers greater flexibility in designing optimal automation systems that aim to increase efficiency & productivity.