EOAT Competence

Целенасочени Според Изискванията на Клиента

Компетентност, опит, технически умения и професионални решения идентифицират Gimatic на пазара на EOAT. Нашият квалифициран персонал, поддържан от нашите центрове за компетентност се разраства с цел обслужване на всеки един индивидуален клиент на ЕОАТ. С помощта на местния или глобалния център за компетентност се разработват на CAD система проекти с включена опция за локално изработване и монтиране на ЕОАТ по желание на клиента.

Заглавия:

  • Проектиране и произвеждане чрез CAD системи.
  • Доставяне на роботизирана ръка (ЕОАТ) с екипировка към нея, включваща интерфейс за връзка с робот, електрическа част и сензори.
  • Окабеляване и пневматични връзки според техническите характеристики на вашият проект.
  • Проектиране на роботизирана ръка чрез профили или планки.
  • Проектиране на роботизирана ръка чрез профили или планки.
  • Документация, САD файлове, пневматични, електрически схеми и анализ на риска.
  • Квалифицирани търговци, които предлагат решения, а не само компоненти.

Photo Gallery

Глобалната производствена мрежа  на Gimatic може да управлява проектите за роботизирани ръце-EOAT, характеризиращи се с различни инженерни, производствени и инсталационни локации. По-специално, Gimatic може да гарантира постоянство в управление на проектите, когато роботизираните ръце- EOAT трябва да бъдат произведени в същата страна като тази на производителите на шприцформи както и   поемането на отговорността   след изпращането и инсталирането им в друга страна.

ЗНАЧЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РОБОТИЗИРАНИТЕ РЪЦЕ- EOAT И ЕФЕКТИВНОСТ
ЕОАТ като набор от  производствени приспособления, често биват считани от второстепенно значение при закупуването им , но техните характеристики за качество, експлоатация и сервиз носят голямо предимство в конкурентоспособността и ефикасността на производствения процес:
1) ЛОКАЛНИ ДРУЖЕСТВА ПО СВЕТА
20 дъщерни дружества и 30 дилъри в различните страни  подсигуряват на местно ниво всички етапи при производство на роботизирани ръце-EOAT (проектиране,изработване, тестване с шприцформи, инсталиране), дори ако те се изпълняват в различни страни и чрез интерфейс на производителя на шприцформи.
2)ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
В много страни е  осигурено  обслужване и след закупуване на продуктите, това може да подпомогне клиентите и след евентуалено последващо   преместване на производството в друга страна. Продуктов каталог на 18 езика.
3)ПРОСЛЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ
RFID и мониторинг на шприцформите и контрол на производствените данни, за да се предотврати спирането или забавянето на производството (превантивна поддръжка), да се избегнат сривове, да се ускори програмирането на робота и процеса на поръчка на резервни части.