The Group

Gimatic ยังสามารถพึ่งพาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและบริษัทในเครือที่ครอบคลุม (รวมทั้งหมด 19 บริษัทในอิตาลีและต่างประเทศ) มีความน่าเชื่อถือสูง และมีการจัดการอย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการรับประกันว่าบริษัทจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครือข่ายการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เพียงแค่วางตลาดสินค้าของ Gimatic เท่านั้นแต่ยังเก็บรวบรวมข้อมูลการร้องขอจากลูกค้าแล้วพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย