EOAT kompetentnost

Po prirodi orijentisani prema kupcu

Kompetentnost, iskustvo, tehničke veštine i namenski alat predstavljaju Gimatic na EOAT tržištu. Naše kvalifikovano osoblje podržano od strane naših kompetentnih centara, uvek rastući kako bi dostigle svakog klijenta širom sveta, omogućava ostvarivanje bilo kakvog alata završnog uređaja uz podršku lokalne i globalne kompetentnosti, dizajnirane sa najnovijim verzijama CAD alata za projektovanje, lokalno sastavljani i, na zahtev instalirani takođe.

Usluge:

  • Mi uvek proizvodimo I sastavljamo na osnovu CAD crteža
  • Mi snabdevamo EOAT i prateću opremu, gotov interfejs za stranu robota uključujući električne priključke i senzorske.
  • Ožičenje i pneumatske konekcije u skladu sa Vašim tehničkim specifikacijama.
  • Dizajniramo na osnovu profila ili ploča.
  • Usluge instalacije širom sveta preko Gimatic servisne mreže.
  • Dokumentacija, CAD fajlovi, pneumatski i električni planovi, analiza rizika.
  • Kompetentna terenska prodaja koja Vas podržava prilikom prodaje.

Photo Gallery

Globalna proizvodna mreža Gimatic može da upravlja projektima završnih uređaja za manipulaciju robota (EOAT) za koje se inženjering, proizvodnja i ugradnja odvijaju na različitim lokacijama. Gimatic može da naročito garantuje kontinuitet upravljanja projektom u slučajevima kada je potrebno da se izradi EOAT u državi proizvođača kalupa, kako bi se omogućilo probno puštanje u rad pre isporuke i ugradnje u drugoj državi.

ZNAČAJ KVALITETA IZRADE I PERFORMANSI EOAT-a

Kao što je slučaj i sa nekoliko drugih proizvodnih alata, EOAT se u postupku nabavke često smatraju “prioritetom 2”, ali njihov kvalitet, performanse i radne karakteristike daju veliku prednost nad konkurencijom u pogledu principa efikasnosti proizvodnog procesa:

1) MOGUĆNOST LOKALNE USLUGE ŠIROM SVETA

Širom sveta se nalazi 20 podružnica i 30 distributera, radi pružanja lokalne podrške u svim koracima u proizvodnji EOAT-a (dizajn, montaža, probni rad sa kalupima, ugradnja), čak i u slučaju da se svi ovi postupci izvršavaju u različitim državama i korišćenjem interfejsa proizvođača kalupa.

2) MEĐUNARODNA MREŽA

Standardizovana postprodajna usluga postoji širom sveta, u cilju podrške klijentu takođe i nakon eventualnog prenosa proizvodne opreme. Na raspolaganju je i katalog proizvoda na 18 jezika.

3) MOGUĆNOST LAKOG LOCIRANJA UREĐAJA I UPRAVLJANJA PODACIMA

Identifikacija EOAT-a putem radio frekvencije (RFID) i praćenje kalupa radi kontrole podataka o proizvodnji, čime se sprečava zaustavljanje ili usporavanje proizvodnje (prediktivno održavanje), izbegavaju se kolizije (poka-yoke princip sprečavanja nenamernih grešaka), i ubrzavaju programiranje robota, kao i naručivanje rezervnih delova.