EOAT kompetentnost

Po prirodi orijentisani prema kupcu

Kompetentnost, iskustvo, tehničke veštine i namenski alat predstavljaju Gimatic na EOAT tržištu. Naše kvalifikovano osoblje podržano od strane naših kompetentnih centara, uvek rastući kako bi dostigle svakog klijenta širom sveta, omogućava ostvarivanje bilo kakvog alata završnog uređaja uz podršku lokalne i globalne kompetentnosti, dizajnirane sa najnovijim verzijama CAD alata za projektovanje, lokalno sastavljani i, na zahtev instalirani takođe.

Usluge:

  • Mi uvek proizvodimo I sastavljamo na osnovu CAD crteža
  • Mi snabdevamo EOAT i prateću opremu, gotov interfejs za stranu robota uključujući električne priključke i senzorske.
  • Ožičenje i pneumatske konekcije u skladu sa Vašim tehničkim specifikacijama.
  • Dizajniramo na osnovu profila ili ploča
  • Usluge instalacije širom sveta preko Gimatic servisne mreže
  • Dokumentacija, CAD fajlovi, pneumatski i električni planovi, analiza rizika
  • Kompetentna terenska prodaja koja Vas podržava prilikom prodaje.