Kompetence EOAT

Vyvinuto pro klienty, orientováno na potřeby zákazníků

Jednoúčelová zařízení, zkušenosti, schopnosti a technické dovednosti jsou určující pro firmu Gimatic na trhu EOAT. Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci jsou podporováni prodejními cenrtry, jejichž množství se nezustále zvyšuje. Jsme tak schopni dodávat EOAT jakémukoli klientovi po celém světě.

Nadpisy:

  • Naše technická řešení jsou vyhotovena vždy na základě 3D dat.
  • Vždy dodáváme EOAT včetně rychlovýměnného systému. Součástí je i elektrické zapojení včetně sensorů.
  • Elektrické a pneumatické zapojení dle specifikací
  • Základní konstrukce je tvořena pomocí AL profilů a desek
  • Instalační servis je zajišten sítí Gimatic poboček po celém světě
  • Dokumentace, 3D data, pneumatická a elektrická schemata, analýzy rizik
  • Podpora pomocí kvalifikovaných techniků