EOAT Competence

Natural Born Customer Oriented

Jednoúčelová zařízení, zkušenosti, schopnosti a technické dovednosti jsou určující pro firmu Gimatic na trhu EOAT. Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci jsou podporováni prodejními cenrtry, jejichž množství se nezustále zvyšuje. Jsme tak schopni dodávat EOAT jakémukoli klientovi po celém světě.

Nadpisy:

  • Naše technická řešení jsou vyhotovena vždy na základě 3D dat.
  • Vždy dodáváme EOAT včetně rychlovýměnného systému. Součástí je i elektrické zapojení včetně sensorů.
  • Elektrické a pneumatické zapojení dle specifikací
  • Základní konstrukce je tvořena pomocí AL profilů a desek
  • Instalační servis je zajišten sítí Gimatic poboček po celém světě
  • Dokumentace, 3D data, pneumatická a elektrická schemata, analýzy rizik
  • Podpora pomocí kvalifikovaných techniků

Photo Gallery

Gimatic nabízí EOAT po celém světě, řeší je různými přístupy konstrukce, výroby a instalace.

Gimatic garantuje následnost a plynulost u projektů i v případě, že je EOAT vyrobeno v zemi, kde se vyrábí forma, zkušební provoz proběhne ještě před tím, než se odešle do země, kde bude instalován.

DŮLEŽITOST KVALITY A VÝKONU EOAT

EOAT a další výrobní nástroje nebývají na prvním místě priorit nákupního procesu, ale jejich kvalita, výkon a možnost servisu mají velkou konkurenční výhodu ve výrobním procesu a efektivitě výkonu:
1) SERVIS PO CELÉM SVĚTĚ

20 poboček a 30 distributorů po celém světě podpoří přímo v místě všechny kroky EOAT (konstrukce, montáž, zkušební provoz formy i při instalaci). I v případě, že jsou prováděny v různých zemích a jsou pouita různá rychloupínací zařízení v nástrojárnách.
2) MEZINÁRODNÍ ZASTOUPENÍ

Poprodejní servis je standardizovaný a je k dispozici po celém světě, umožňuje podporu zákazníkům také při eventuálním přesunu výroby. Produktový katalog v 18 jazycích.

3) MONITOROVÁNÍ A SPRÁVA DAT

RFID, monitorování formy, výroba a data jsou pod kontrolou, aby se zamezilo zastavení nebo zpomalení výroby (plánovaná údržba), zamezilo se nehodám (poka-yoke), zrychlilo se programování robotů a objednávání náhradních dílů.