EOAT (End Of Arm Tooling) lösningar

Natural Born Customer Oriented

Kompetens, erfarenhet, tekniska färdigheter och dedikerade verktyg identifierar Gimatic på EOAT-marknaden. Vår kvalificerade personal på våra kompetenscenter, som ständigt växer för att nå enskilda kunder över hela världen, kan erbjuda alla typer av EOAT och gripdon med stöd av lokala och globala kompetenser. Vi har de senaste utgåvorna av CAD-projektverktyg samt lokal kompetens för montage och, på förfrågan installation.

Rubriker;

  • Vi producerar och monterar alltid baserat på CAD-ritningar.
  • Vi levererar EOAT och kringutrustning med färdiga gränssnitt. Robotsida inklusive elektriska gränssnitt och sensorer.
  • Kabeldragning och pneumatisk installation enligt dina tekniska specifikationer.
  • Vi utformar gripdon både baserat på profiler eller plattor.
  • Installationstjänst och underhåll via det globala Gimatic-nätverket.
  • Dokumentation, CAD-filer, pneumatisk elektrisk planering och riskanalys.
  • Utbildad säljstyrka som ger lösningar, inte bara komponenter.

Photo Gallery

Målet för Gimatics globala tillverkningsnätverk är att tillgodose behovet av olika EOAT projekt med deras unika tekniska egenskaper fabrikat och installationsplats. Särskilt så kan Gimatic garantera en kontinuerlig projektledning när EOAT fabrikör befinner sig i samma land som formgivaren och på så sätt möjliggörs att testa gripdonet innan transport och installation sker på plats.

BETYDELSEN AV KVALITET OCH PRESTATION ENLIGT EOAT.

EOAT, så som många andra verktyg, anses ofta som en artikel av “andrahandsprioritet” i Inköps Steget, men deras egenskaper när det kommer till kvalitet, prestation och service har stor värde i produktionsprocessen effektivitet:

1) VÄRLDSOMFATTANDE LOKAL SERVICE

20 dotterbolag och 30 återförsäljare över hela världen, ger support på plats i alla EOATs tillverkningssteg (design, montering, test med formar, installation), oavsett länder och formtillverkare.

2) INTERNATIONALISERING

Service efter försäljning och standard uppföljs i hela världen för att ge kunden service även efter leverans av produktionsutrustningen. Vår produktkatalog finns i 18 olika språk.

3) MÖJLIGHET ATT SPÅRA OCH FÖRVALTA INFORMATION

RFID och form-övervakning för att ha kontroll över produktionen och på så sätt förhindra att produktionen upphör eller saktar ner (förutspå underhåll), för att undvika krascher (poka-yoke), för att öka robotens programmering och beställningsprocessen av reservdelar.