История

Нашата История

1985

Учредяване на Gimatic Srl:

Трима приятели решават да комбинират различните си потенциали както и опит за да създадат динамично нов контекст. Контекст , който дори в ерата на глобализация ще остане верен на ценностите на ‘’семейният’’ бизнес и развиващ се с течение на времето.

 • 1986

  Първи патент

  Създаден е първият пневматичен хващач (PB) и Gimatic регистрира първият си патент. След това са създадени много продукти като двучелюстни,тричелюстни паралелни хващачи, 2 челюстни радиални хващачи, линейни и ротационни механизми, електрически хващачи и електрически ротационни механизми.

 • 1987

  Инвестиции в областта на електрически механизми

  Като един от първите играчи на пазара на пневматични хващачи Gimatic решава да инвестира в електрически мехзнизмии за да увеличи конкурентноспособността си. Поради това разработват магнитни, електронни и шокови сензори.

  1987

 • 1996

  Превръщане на дружеството с ограничена отговорност в акционерно дружесто

  Промяна на структурата на компанията и правният и статут.

 • 1997

  Преместване в ново централно управление

  Персоналът на Gimatic се разраства и компанията се премества в офис с площ 2000 кв.метра.

  1997

 • 2001

  Издаден е първият Plastic каталог

  Гледайки убедително към бъдещето, Gimatic решава да заеме позиция на пластмасовия пазар, като си сътрудничи активно с производители и интегратори на матрици в пластмасовият сектор. Gimatic се специализира също в производството на вакуумни вендузи (плоски , сгъвки), нипели, роботизирани ръце- EOAT.

 • 2003

  Открит е първият търговски филиал

  Като един от първите играчи на пазара на пневматични хващачи Gimatic решава да инвестира в електрически мехзнизмии за да увеличи конкурентноспособността си. Поради това разработват магнитни, електронни и шокови сензори.

  2003

 • 2008

  Преместване в настоящото централно управление

 • 2012

  Развитие на мехатрониката

  Погледът към бъдещето днес е активният интерес на Gimatic към пазара на електрически задвижвания. През 2012г. са произведени първите продукти на мехатрониката , като 2 и 3 челюстни електрически паралелни хащачи и електрически задвижвания. През 2013 са проектирани следващите видове:Електрически ъглови хващачи, радиални електрически хващачи, паралелни електрически хващачи с дълъг ход, линейни електрически задвижвания…

  2012

 • 2013

  Покупка на дела в Gimatic

  На 30 Ноември 2013г. Gimatic SpA беше продадена на холдинговaта компaния Xenon Private Equity. Gimatic показва бързи темпове на разтеж над средните темпове за една компания. Gimatic основава дъщерни дружества и продължава да следва този модел в бъдеще. Екипът по мехатроника следва целта си за бърза интернационализация и получава активната подкрепата на Xenon за развитие в областта на мехатрониката.

 • 2016

  Участие на AGIC

  През 2016 година по-голяма част от акциите на Gimatic Srl са придобити от частният фонд AGIC Capital. Чисто финансово придобиване , което допринася допълителни финанси на компанията. Този доъпнителен ресурс увеличава популярността на бранда Gimatic, без да се забравят традиционните пазари както са например Италианския.

  2016

 • 2017

  Проектантски центрове

  Откриване на нови проектански филиали на Gimatic Automation Engineering в Чаншу, Китай и Gimatic Balkan в Белград. Създаването на тези нови дъщерни дружества като проектански центрове означава централизиране на нови проекти за технологична релокация и обучения на съвременни технологии.

 • 2018

  MTM Montini

  Gimatic поема италианската комания MTM Montini, която е стратегически доставчик от години. Тази операция позволява съкращаване сроковете на доставка и спомага за задоволяване специфичните изисквания на клиентите. Gimatic депозира нови патенти в областта на мехатрониката.

  2018

 • 2018

  Barnes група

  Американският технологичен и индустриален доставчик Barnes Group придобива Gimatic от своя основател Джузепе Белланди и от инвестиционните фондове Agic Capital и Xenon Capital Partners. Barnes Group Inc е световен доставчик на високотехнологични инженерингови продукти, диференциални индустриални технологии и иновационни решения. Специализираните продукти и услуги на Barnes намират приложения във въздухоплаване, автомобилен транспорт , здравеозпазване и опаковане.

 • 2019

  Разрастване на MTM Montini

  Благодарение на високата производителност, компанията MTM Montini разширява производствената си площ от 3000 квадратни метра на 8000 квадратни метра.

  2019

 • 2021

  Gimatic: Вакуумни Решения

  Gimatic разширява продуктовата си гама с предложения за вакуумни решения. Новите предложения способстват клиентите за по-голяма гъвкавост при проектирането на оптимални системи за автоматизация с цел повишаване ефективността и производителността.