Gimatic разширява продуктовата си гама с предложения за вакуумни решения

Новите предложения способстват клиентите за по-голяма гъвкавост при проектирането на оптимални системи за автоматизацията с цел повишаване ефективността и производителността.

Вакуумни вендузи, вакуумни ежектори, сензори и свързаните с тях аксесоари позволяват клиентите на Gimatic,  захващането на  различни продукти чрез вакуум в много индустриални сектори с ниска енергийна консумация и съкратен цикъл на време. Gimatic е част от стратегическото звено за автоматизация на Barnes Group. Gimatic VG гамата вакуумни вендузи предлага 900 продукти- произведени с висококачествени материали като – полиуретан с двойна твърдост, силикон (ползван при боравенето с директен допир със суров хранителен продукт по изисквания на FDA), хидрогениран нитрил бутадиен каучук (HNBR), и нитрил бутадиенов каучук (NBR). Тези видове синтетичен каучук не съдържат PWIS и са идеални за приложения, в които се цели да се избягва оставането на отпечатък върху продукта. Благодарение на различните вакуумни вендузи, подходящи и при най-взискателните приложения, можем да гарантираме сигурно захващане при продукти дори  с неравни повърхности като тези на продукти с меки опаковки , снаксове и  различни шоколадови барове. Gimatic вакуумните вендузи са групирани в

18 продуктови гами, всяко със специфични характеристики и са подходящи за следните сектори: опаковане и етикетиране, хранителен, фармацевтичен, пластмасов, металообработвателен, дървообработвателен, стъкларски и автомобилен.

Гамата EJ  вакуумни ежекторни модули се състои от приблизително 150 различни артикула – в 8 продуктови гами. Gimatic ежекторите са налични в 3 размера, всеки в 3 разновидности. Изключително ефективни, компактни и леки, с лесна интеграция на машината- точно там където се изисква вакуум, така се увеличава производителноста  и се намалява енергийната консумация. Gimatic вакуум ежекторите са с POM или с алуминиеви колектори за въздух, могат да се интегрират в продукти с опция за автоматизирано оставяне на продукта, без допълнителни соленоидни клапани. Към компенсаторите, универсалните съединения и вакуум изпълнителните механизми, гамата на вакуумните продукти включва модели с клапан за бързо освобождаване , вакуум прекъсвачи от различен тип, които са с лесен монтаж към Gimatic вакуум ежекторите и  аксесоари като вакуум филтри.

Photo Gallery

  • Gimatic expands product range with launch of vacuum product offering

    Gimatic
  • Gimatic expands product range with launch of vacuum product offering

  • Gimatic expands product range with launch of vacuum product offering