Нашият фирмен профил

С цел повишаване на своята конкуретноспособност Gimatic реши да се съсредоточи не само в развоя на захващащи механизми , а също и този на сензорите, компонентите за роботизирани ръце (EOAT), решения за захващане за Роботи и Мехатроника. Предизвикателството пред Gimatic днес е новата гама вакуумни продукти.