Profil firmy

Działając od ponad trzydziestu lat w dziedzinie automatyzacji, Gimatic S.r.l. może dziś poszczycić się szeroką gamą produktów dostarczanych i używanych na różnych rynkach na całym świecie. Aby poprawić swoją konkurencyjność na rynku, firma Gimatic postanowiła nie ograniczać się jedynie do działalności związanej z obsługą, ale dostarcza także czujniki, komponenty do ramion robotów (EOAT) oraz gotowe rozwiązania chwytaków do robotów. Nowe wyzwanie przed którym stoi dziś Gimatic, to wejście na rynek siłowników elektrycznych prezentowanych pod nazwą Mechatronika (MECHATRONICS).