Vår företagsprofil

Efter att ha arbetat inom automation i mer än trettio år kan Gimatic S.r.l. idag skryta med ett stort antal produkter som levereras och används över hela världen på en mängd olika marknader. För att förbättra sin konkurrenskraft på marknaden har Gimatic beslutat att inte begränsa sig till att bara producera öch sälja hanteringskomponenter, utan även sensorer, komponenter för End Of Arm Tooling (EOAT) och gripdonslösningar för robotar. Den nya utmaningen som Gimatic står inför idag är att komma in på marknaden för elektriska ställdon som presenteras under varumärket Mechatronics.