Gimatic proširuje svoju ponudu lansiranjem novih vakuumskih proizvoda

Novi proizvodi omogućavaju klijentima veću fleksibilnost pri izradi optimalnih automatski upravljanih sistema u cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti.

Vakuum kape, vakuum pumpe, senzori i povezana prateća oprema omogućavaju klijentima firme Gimatic da rukuju različitim artiklima u raznim granama industrije, sa niskom potrošnjom energije i smanjenim vremenom zastoja. Gimatic je preduzeće koje pripada strateškoj poslovnoj jedinici Automatsko upravljanje (Automation) u okviru Barns grupe (Barnes Group).

VG serija vakuum kapa firme Gimatic sadrži oko 900 proizvoda koji su izrađeni od materijala visokog kvaliteta kao što su poliuretan sa dva nivoa tvrdoće, silikon (dostupan i u verziji odobrenoj od strane FDA za direktno rukovanje nezapakovanom hranom), hidrogenizovana nitril-guma (HNBR) i nitril-guma (NBR). Ove sintetičke gume ne sadrže materije za sprečavanje prihvatanja boje (PWIS), što ih čini idealnim za primenu tamo gde je potrebno izbeći svaku kontaminaciju radnog komada. Zahvaljujući tipovima vakuum kapa koji su pogodni za primenu u najzahtevnijim uslovima, možemo da garantujemo sigurno prianjanje na neravnim površinama kao što su grickalice ili čokoladice u pakovanju. Vakuum kape firme Gimatic su razvrstane u 18 familija proizvoda od kojih svaka poseduje specifične karakteristike koje ih čine pogodnim za rad sa pakovanjima, u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, industriji plastičnih masa, u valjaonicama lima, kao i u drvoprerađivačkoj, staklarskoj i automobilskoj industriji.

EJ serija vakuum patrona i vakuum pumpi sastoji se od približno 150 različitih proizvoda podeljenih u 8 familija. Dostupne su 3 veličine Gimatic patrona, od kojih svaka ima po 3 različite verzije. Ove patrone su izuzetno efikasne, kompaktne i male mase, i mogu se ugraditi u samu mašinu – na tačno onom mestu gde je vakuum potreban – čime se postiže maksimum performansi i smanjuje potrošnja energije hvatačkog sistema. Vakuum pumpe firme Gimatic sadrže i razvodnike izrađene od aluminijuma ili polimera, a takođe mogu obavljati dodatne funkcije kao što je automatsko otpuštanje radnog komada bez dodatnih solenoidnih ventila. Pored kompenzacionih nosača (suspenzija), sfernih zglobova i vakuumskih aktuatora, lepeza vakuumskih proizvoda uključuje sisteme za otpuštanje, prekidače vakuuma različitih tipova koji se mogu lako ugraditi na vakuum pumpe firme Gimatic, kao i dodatnu opremu kao što su vakuum filteri.

Photo Gallery

  • Gimatic expands product range with launch of vacuum product offering

    Gimatic
  • Gimatic expands product range with launch of vacuum product offering

  • Gimatic expands product range with launch of vacuum product offering