Vår företagsprofil

Efter att ha arbetat inom automation i mer än trettio år kan Gimatic S.r.l. idag skryta med ett stort antal produkter som levereras och används över hela världen på en mängd olika marknader. För att förbättra sin konkurrenskraft på marknaden har Gimatic beslutat att inte begränsa sig till hanteringsverksamheten enbart, utan snarare att leverera sensorer och komponenter till plastsektorn. Den nya utmaningen som Gimatic står inför idag är att komma in på marknaden för elektriska ställdon som presenteras under varumärket Mechatronics.