ÚDRŽBA STROJŮ

Rostoucí trend směřuje k automatizaci CNC strojů. Automatizace zkracuje dobu cyklu, zvyšuje produktivitu a snižuje nehodovost. Gimatic nabízí četné možnosti pro zakládání/vyjímání z CNC strojů a take speciální uchopovače s krytím IP67 pro ochranu proti prašnému a vlhkému prostředí.