Održavanje mašina

Postoji rastući trend ka automatizaciji CNC mašina. Automatizacija smanjuje vreme ciklusa, povećava produktivnost i smanjuje nezgode. Gimatic nudi brojne opcije za utovar/istovar CNC mašina, kao i specijalne hvataljke sa IP67 rejtingom za zaštitu od prašnjavog i vlažnog okruženja.