Nya produkter

RFID

 • Upp till 255 identifierbara verktyg.
 • Digital ingång för räkning av gripcykler.
 • Generering av en varningssignal för underhåll när gripdonet når det förprogrammerade antalet cykler.
 • Lagring av tekniska data om gripverktyget.
 • Användarspecifikt lagringsutrymme.

Pneumatiska ställdon (ZL serien)

 • Design för EOAT.
 • Dubbelverkande funktion.
 • Lågbyggd profil.
 • Justerbart öppningsslag.
 • Stötdämpare av poulyuretan.
 • Designad för magnetgivare.

Elektrisk snabbväxlare

Den elektriska snabbväxlarfamiljen EQCxx för applikationer med automatisk byte av gripdon. Systemet består av en aktiv del (EQCxx-A) och en passiv mekanisk verktygsplatta (EQCxx-B). Den aktiva delen fästs på robotens axel medan en eller flera flänsar fästs på de utbytbara gripdonen.
 • Helautomatisk version.
 • Plug & Play-system.
 • Passar för kollaborativa robotapplikationer.
 • Tillvalsfläns ISO 9409 för att gränssnitt till robot.
 • M8x1, 8 pols anslutning.
 • 24 V DC lågspänningsmatning.
 • Upp till 6 pneumatiska anslutningar.
 • Som tillval elektriska anslutningar som kan placeras i det centrala genomgående hålet.

DD-serien, Självcentrerande pneumatiska ingötsgripdon

 • Nytt koncept med skyddad sensorplacering och kompaktare dimensioner
 • Tillval för magnetgivare.
 • Sensorn är aktiverad endast när något greppas.
 • Enkelverkande med fjäderöppning.
 • Mycket hög stängningskraft.
 • Flera monteringstillbehör (2).
 • Stålkäftar.
 • FDA-H1 livsmedelsgodkänt fett.
 • Kapslat utförande (3).
 • Robusta ändlägen.

SO

 • M18x1 mm photoelectric sensors.
 • 100 mm Bakgrundsdämpning utan justering.
 • Digital PNP/NPN-utgång, med programmerbar LO (Light operate) eller DO (Dark manövrera) puls logik.
 • Inbyggd LED-indikator.
 • M12, 4-stifts kontakt utgång.
 • Kort och lätt plastkaross.
 • Låsmuttrar och brickor medföljer.

PT28

 • Lämplig för textil-, livsmedels- och fordonsindustrin.
 • Dubbelverkande.
 • Gemensam justering av nålarnas slaglängd.
 • Stort genomgående hål.
 • Avblåsningsport för rengöring och lossblåsning.
 • Kontaktyta av PTFE för varma objekt.
 • Tillval av magnetgivare.

QCY

 • En spak för låsning av gripdon och samtidig in/ur-koppling av pneumatiska anslutningar.
 • 8 portar för tryck och vakuum.
 • 15 elektriska anslutningar (tillval).
 • Låg egenvikt och låg profil.
 • Snabba gripdonsbyten på roboten.
 • Integrerad LOQC-låsenhet (sensor som tillval).
 • Förhindrar fel i pneumatiska och elektriska anslutningar.
 • De två sidorna (robotsidan och gripsidan), finns tillgängliga separat och är helt kompatibla med alla QC-serietillbehör.

EQC

Den elektriska snabbväxlaren EQC75 för applikationer med behov av gripdonsbyten. Detta system består av en aktiv del (EQC75-A) och en passiv mekanisk verktygsplatta (EQC75-B). Den aktiva delen är vanligtvis monterad på en robot medan en eller flera flänsar är monterade på de utbytbara gripdonen.
 • Helautomatisk version.
 • Plug & Play-system.
 • M12x1, 8 polers anslutning.
 • Låg egenvikt.
 • 24 V DC lågspänningsmatning.
 • Upp till fyra separata pneumatiska anslutningar.
 • Upp till 2 elektriska anslutningar för 15 stift D-SUB-tillbehör.