Medical And Pharma

Plastdetaljer i medicinska och farmaceutiska applikationer är vanligtvis små och kräver extremt exakt placering, vilket innebär att EOAT måste vara mycket sofistikerade och tillförlitliga för att fullgöra sina uppgifter. Gimatic erbjuder ett brett utbud av kompakta och lätta produkter för att uppnå verkliga lösningar.
Gimatic kan möta efterfrågan på skräddarsydda lösningar med hög precision för medicinska och farmaceutiska maskiner. Höghastighetsmaskiner kräver säkert grepp och kompakta gripdon. Gimatic levererar standardiserade och kundanpassade gripdon för hantering av rör och vialer för inspektionsmaskiner och laboratorieautomation, samt många andra gripdon för medicinska maskiner.
För renrumstillämpningar levererar Gimatic speciella skydd som kan monteras på alla elektriska gripdon.