Medicina i Farmacija

Plastični delovi u medicinskoj i farmaceutskoj primeni su obično mali i zahtevaju izuzetno precizno postavljanje, što znači da EOAT moraju biti veoma sofisticirani i pouzdani da bi ispunili svoje zadatke. Gimatic nudi širok spektar kompaktnih i laganih proizvoda za postizanje stvarnih rešenja.
Gimatic može zadovoljiti potražnju za prilagođenim i visoko preciznim rešenjima za medicinske i farmaceutske mašine. Mašine velike brzine zahtevaju sigurno hvatanje i kompaktne hvataljke. Gimatic isporučuje standardne i prilagođene hvataljke za rukovanje epruvetama i bočicama za mašine za inspekciju i laboratorijsku automatizaciju, kao i mnoge druge hvataljke za medicinske mašine.
Za primenu u čistim prostorijama, Gimatic isporučuje posebne poklopce koji se mogu postaviti na sve električne hvataljke.