Industrije

Visoka svestranost i iskustvo bez premca stečeno u preko 35 godina rada omogućavaju nam da zadovoljimo sve potrebe u većini industrijskih sektora, uključujući pakovanje, montažu, automobilsku industriju, preradu plastike, medicinu i farmaciju, hranu i piće, logistiku i skladištenje, lim, drvo, industrija stakla i kartona.