preloader

QCY


  • QCY posiada wbudowany zawór powietrza, który automatycznie odcina dopływ sprężonego powietrza (lub podciśnienia), zanim system zostanie całkowicie rozłączony.
  • Otwarcie przepływu sprężonego powietrza (lub podciśnienia) następuje również automatycznie i powoduje pełne zesprzęglenie.
  • Dlatego też, w przeciwieństwie do QCX, pojedynczy  zawór  jest wystarczający. Zmniejsza wymiary QCY który jest wymienny z QC ... -A i jednocześnie kompatybilny z QC ... -B.
  • Zawór ten posiada również obrotowy uchwyt, a zatem nie wymaga dużej siły podczas  sprzęgania i eliminuje niekontrolowane ruchy podczas rozłączenia.