Medycyna i Farmacja

Części z tworzyw sztucznych w zastosowaniach medycznych i farmaceutycznych są zwykle małe i wymagają niezwykle precyzyjnego umieszczenia, co oznacza, że EOAT muszą być bardzo wyrafinowane i niezawodne, aby spełnić swoje zadania. Gimatic oferuje szeroką gamę kompaktowych i lekkich produktów, aby osiągnąć rzeczywiste rozwiązania.
Gimatic może zaspokoić zapotrzebowanie na niestandardowe i wysoce precyzyjne rozwiązania dla maszyn medycznych i farmaceutycznych. Szybkie maszyny wymagają bezpiecznego chwytania i kompaktowych chwytaków. Gimatic dostarcza standardowe i niestandardowe chwytaki do przenoszenia probówek i fiolek do maszyn kontrolnych i automatyki laboratoryjnej, a także wiele innych chwytaków do maszyn medycznych.
Do zastosowań w pomieszczeniach czystych Gimatic dostarcza specjalne osłony, które można zamontować na wszystkich chwytakach elektrycznych.