preloader

Profil firmy

 

Działając od ponad trzydziestu lat w dziedzinie automatyzacji, Gimatic S.r.l. może dziś poszczycić się szeroką gamą produktów dostarczanych i używanych na różnych rynkach na całym świecie. Aby poprawić swoją konkurencyjność, Gimatic zdecydował nie ograniczać się wyłącznie do elementów służących do chwytania i przenoszenia (HANDLING), ale rozszerzyć swoją ofertę o czujniki (SENSORS) i komponenty dla sektora tworzyw sztucznych (PLASTIC). Nowe wyzwanie przed którym stoi dziś Gimatic, to wejście na rynek siłowników elektrycznych prezentowanych pod nazwą Mechatronika (MECHATRONICS).

 

 

Dane firmy

P.I.: 02969010178
C.C.I.A.A.: Brescia N. Rea 309121
Mecc. BS011285
Cap. soc. Deliberato € 4.520.000.=
Sottoscritto e versato € 520.000.=

 

Kontakt

http: www.gimatic.com
For technical information: info@gimatic.com
For sales information: sales@gimatic.com
PEC: gimatic@cgn.legalmail.it
C.F.e P.I.: 02969010178

 

 

 

Elastyczność, umiejętności i stosowane technologie sprawiają, że Gimatic jest jedną z najnowocześniejszych firm na rynku. To jest zwycięska strategia przyjęta przez Gimatic, strategia znana i ceniona na całym świecie. To co tworzy naszą konkurencyjność, to ciągłe pragnienie rozwoju, czego dowodem jest stała, coroczna inwestycja 10% obrotu na badaniami i rozwój produktów oraz rozwój sieci sprzedaży na całym świecie .

Gimatic może polegać na dobrze zorganizowanej, wysoce niezawodnej sieci kapilarnej dystrybutorów i oddziałów firmy (10 w sumie we Włoszech i zagranicą), co jest niezbędne do zagwarantowania ciągłego przepływu nowych informacji i produktów.

Jest to sieć sprzedaży, która nie tylko wprowadza na rynek elementy elementy Gimatic, ale także odpowiada na wymagania użytkownika i buduje specyficzne rozwiązanie zgodnie z jego potrzebami. Gimatic jest również synonimem jakości i gwarancji dzięki zastosowaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie maszyn oraz ścisłych procedur kontrolnych monitorujących zarówno podzespoły, jak i gotowe produkty. 24 marca Zarząd Gimatic S.r.l. przyjął opisany tutaj model organizacji, zarządzania i kontroli (231).