preloader

Profil kompanije

 

Nakon više od 30 godina rada u oblasti automatizacije, Gimatic S.r.l se može pohvaliti širokim spektrom proizvoda koji se isporučuju i koriste širom sveta na različitim tržištima. Kako bi poboljšao svoju konkurentnost na tržištu, Gimatic je odlučio da se ne ograničava samo na rukovanje biznisom, već i da isporučuje senzore i komponente za sektor plastike. Novi izazov sa kojim se danas suočava Gimatic je ulazak na tržište električnih aktuatora predstavljenim pod nazivom Mehatronika.

 

 

Podaci kompanije

P.I.: 02969010178
C.C.I.A.A.: Brescia N. Rea 309121
Mecc. BS011285
Odobren akcijski kapital € 4.520.000.=
Potpisan i uplaćen € 520.000.=

 

Kontakti kompanije

http://www.gimatic.com
Za tehničke informacije: info@gimatic.com
Za informacije o prodaji: sales@gimatic.com
PEC: gimatic@cgn.legalmail.it
C.F.e P.I.: 02969010178

 

 

 

Fleksibilnost, veština i tehnologija čine Gimatic savremenom kompanijom. Ovo predstavlja pobedničku strategiju usvojenu od strane Gimatic-a, strategija poznata i cenjena širom sveta. Ono što ga čini konkurentnim biznisom jeste njegova neprekidna želja za rastom, što pokazuje njena stalna investicija, sa 10% godišnjeg prometa koji je uložen u istraživanje i razvoj svake godine, kako bi proširio svoje poslovanje širom sveta. Gimatic se može osloniti na dobro organizovane, veoma pouzdane kapilarne mreže distributera i predstavništva, što je od suštinskog značaja za garantovanje kontinuiranog protoka novih proizvoda. Prodajne mreže ne prodaju samo Gimatic proizvode, već takođe prikuplja zahteve korisnika i gradi specifično rešenje za datu potrebu.

Gimatic je takođe sinonim za kvalitet, karakteristika garantova od strane inovativnih i naprednih mašinerija i kontrolisanih procedura kontrole kako komponenti tako i gotovih proizvoda. 24. marta odbor direktora Gimatic-a je usvojio model organizacije, upravljanja i kontrole ovde objašnjen (231).