preloader

Nas istorijat

1985

Osnivanje Gimatic Srl

Tri prijatelja odlučuju da udruže svoje različite potencijale i iskustva kako bi stvorili dinamičan novi kontekst. Kontekst koji će, čak i kroz eru globalizacije, održavati vrednosti "porodičnog" biznisa dok se vremenom razvija.

 
 
1986

Prvi patent

Prva pneumatska hvataljka (PB) je napravljena i Gimatic registruje svoj prvi patent. Nakon toga rađa se veliki broj proizvoda, kao što su paralelne hvataljke sa dve ili tri čeljusti, radijalne hvataljke sa dve čeljusti, linearni i rotacioni aktuatori, linearne električne vođice, linearni motori...

1987

Investiranje u oblast elektronike

Već sa glavnom ulogom na tržištu handling (rukovanja), Gimatic odlučuje da investira u elektroniku kako bi povećao svoju konkurentnost. Stoga razvija magnetorezistivne, električne i senzore za detekciju vibracija.

1996

Promena društva sa ograničenom odgovornošću na akcionarsko društvo.

Kompanija dobija strukturu i promena njenog pravnog statusa postaje suštinska.

1997

Prelazak u novo sedište kompanije

Broj zaposlenih u Gimatic-u raste i kompanija se premešta u prostor od 2000 metara kvadratnih.

2001

Izrađen prvi katalog za tržište Plastike

Čvrsto gledajući u budućnost, Gimatic odlučuje da zauzme stav na tržištu plastike, aktivno sarađujući sa proizvođačima i montažerima za iizradu plastičnih predmeta. Gimatrade je specijalizovan u izradi vakumskih kapa (ravnih i donjih), pneumatskih sečiva, vazdušnih ruku, alata završnog uređaja robota (EOAT)...

2003

Otvorena prva komercijalna filijala

Gimatic proširuje kako svoj biznis tako i teritorijalnu pokrivenost, tako što otvara svoju prvu komercijalnu filijalu u Novari. Gimatrade Srl predstavlja uvertiru i danas Gimatic je ponosan na svojih 17 predstavništva.

2008

Prelazak u trenutno sedište

Važan strukturni razvoj Gimatic-a učinio je još jedan neophodan potez. Kompanija je prebacila svoje sedište od 2000 kvadratnih metara u novo od 5000 kvadratnih metara.

2012

Pojava Mehatronike

Pogled na budućnost poprima oblik shodno aktivnom interesovanju Gimatic-a za tržište električnih aktuatora. U 2012. godini rođeni su prvi proizvodi mehatronike, kao što su paralelne hvataljke sa dve ili tri čeljusti i električni aktuatori. U 2013. godini projektovani su drugi proizvodi: ugaone električne hvataljke, radijalne električne hvataljke, paralelne električne hvataljke sa dugim hodom, linearni električne vođice, električni motori...

2013

Sukcecija Gimatic-a

30. novembra 2013. godine Gimatic SpA je prodata kompaniji Xenon Private Equity holding. Gimatic grupa je pokazala nekoliko godina unazad stopu rast iznad proseka. Gimatic je osnovao predstavništva u inostranstvu i nastavlja sa otvaranjem novih u bliskoj budućnosti. Stoga specijalista mehatronike teži brzoj internacionalizaciji, koja će biti aktivno podržavana od strane kompanije Xenon.

2016

Dolazak AGIC-a

U junu 2016. godine većinski deo deo akcija Gimatic SrL-a je stekao privatni investicioni fond AGIC Capital. Čisto finansijska akvizicija, koja je dovela novu krv u kompaniju. Ovaj dodatni resurs povećao je svest o brendu Gimatic, ne zaboravljajući na tradicionalna tržišta, počev od Italijanskog.

 

2017

Competence Centres

Otvaranje novih predstavništva, Gimatic Automation Engineering u Changshu, Kina, I Gimatic Balkan u Beogradu. Podružnice su realizovane kao kompetentni centri za objedinjavanje iskustva, tehnološki razvoj I obuke u naprednim tehnologijama.

2018

MTM Montini

Gimatic preuzima italijansku kompaniju MTM Montini, naš strateški dobavljač dobavljač dugo vremena. Ovakav potez nam omogućava kraće vreme proizvodnje I bolje ispunjavanje zahteva naših kupaca. Gimatic je takođe podneo nove patente iz oblasti Mehatronike.

 

2018

Barnes group

Američki dobavljač tehnoloških rešenja i industrijskih proizvoda, Barnes Group, završio je kupovinu Gimatic-a od osnivača Giuseppe Bellandi i investicionih fondova Agic Capital i Xenon Capital Partners. Barnes Group predstavlja globalnog dostavljača tehnološko naprednih proizvoda, diferenciranih industrijskih tehnologija i inovativnih rešenja. Njihovi specijalizovani proizvodi i usluge se koriste u dalekosežnim primenama, uključujući vazduhoplovstvo, transport, proizvodnju, zdravstvenu zaštitu i pakovanje