Profil firmy

Działając od ponad trzydziestu lat w dziedzinie automatyzacji, Gimatic S.r.l. może dziś poszczycić się szeroką gamą produktów dostarczanych i używanych na różnych rynkach na całym świecie. Aby poprawić swoją konkurencyjność, Gimatic zdecydował nie ograniczać się wyłącznie do elementów służących do chwytania i przenoszenia (HANDLING), ale rozszerzyć swoją ofertę o czujniki (SENSORS) i komponenty dla sektora tworzyw sztucznych (PLASTIC). Nowe wyzwanie przed którym stoi dziś Gimatic, to wejście na rynek siłowników elektrycznych prezentowanych pod nazwą Mechatronika (MECHATRONICS).