Нашият фирмен профил

Оперирайки в областта на автоматизацията повече от тридесет години, Gimatic S.r.l. днес може да се похвали с огромна гама от продукти, доставяни и използвани по целия свят на различни пазари. За да подобри своята конкурентоспособност на пазара, Gimatic реши да не се ограничава само в бизнеса с хващачи, а и включително да доставя сензори и компоненти за сектора на пластмасовите изделия. Новото предизвикателство пред Gimatic днес е да навлезе на пазара на електрически задвижвания, представени под марката Mechatronics.